HET GROENE OOSTEN

10 jaar duurzame televisie

Meer biodiversiteit in uniek Wetland-gebied

De Weerribben-Wieden is het grootste laagveenmoerasgebied van West-Europa en is opgenomen als Natura 2000-gebied. Er leven veel zeldzame planten en dieren. De provincie Overijssel en Staasbosbeheer willen deze natuur, die onder druk staat, behouden en versterken.

Presentator André van der Zee gaat met de boswachter op pad door Noordmanen. Een gebied dat een natuurlijke verbinding is tussen de Weerribben en de Wieden. Hier worden de komende jaren aanpassingen gedaan om het gebied geschikt te maken voor onder andere de vuurvlinder, diverse moerasvogels en blauwgrasland.

Noordmanen