promo aflevering 3

Wel of niet maaien?

Michiel van Willigen
Groene Vlogger - slim regenwater afkoppelen
met Hinke Oosten
Kunstworkshop
met het dilemma wel of niet maaien,
slim regenwater aftappen en kunst met kliekjes verf
Aflevering 3