HET GROENE OOSTEN

10 jaar duurzame televisie

Riet uit de regio

‘Riet uit de regio’ is een project waarin samenwerkende partijen het gebruik van riet uit de Weerribben-Wieden willen stimuleren om daarmee een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van rieten daken op historische boerderijen.

De deelnemende partijen zijn: stichting IJsselacademie, Monumentenwacht, de Overijsselse boerderijenstichtingen en de riettelersverenigingen.

Een sleutelmoment in het behoud van een historische boerderij is wanneer het rieten dak aan vervanging of grootschalig onderhoud toe is. Besluit de eigenaar om een rieten dak geheel of deels te vervangen, dan blijft de historische boerderij weer voor een periode van dertig tot veertig jaar behouden.

Daarnaast zijn er meer positieve effecten van het gebruik van riet uit de Weerribben-Wieden. De toepassing van het kwalitatief goede product uit de achtertuin van Overijssel is duurzamer en klimaatvriendelijker dan de import van riet uit China of Oost-Europa. Bovendien draagt een groter gebruik van riet uit de regio bij aan de instandhouding van zowel het eeuwenoude ambacht van rietsnijden als het natuurgebied Weerribben-Wieden.

Voor de aanschaf of het herstel van een rieten dak met riet uit de Weerribben-Wieden is er voor boerderijeigenaren een financiële bijdrage mogelijk van maximaal 1500 euro per dak. In totaal hebben 40 Overijsselse boerderijeigenaren hier gebruik van gemaakt. Daarnaast worden er rietexcursies georganiseerd om huiseigenaren bewust te maken van de voordelen van het riet uit de eigen achtertuin.

Het Groene Oosten – Riet uit de regio

Meer weten?
www.ijsselacademie.nl