HET GROENE OOSTEN

10 jaar duurzame televisie

Meer ruimte voor de Vecht

In aflevering twee van Het Groene Oosten is André in het gebied Karshoek-Stegeren bij de Vecht. De rivier is hier opnieuw ingericht met nieuwe meanders en natuurvriendelijke oevers.

In de vorige eeuw is de Vecht rechtgetrokken en zijn er stuwen geplaatst. Door de veranderende weersomstandigheden met droge zomers en vaker kans op een hevige, lokale regenbui, moet de rechte Vecht weer worden hersteld. Ofwel, meer ruimte krijgen om droge voeten te blijven houden en de biodiversiteit verhogen. Dit gebeurt vanuit het programma Ruimte voor de Vecht waar diverse partijen, zoals het Waterschap, Staatsbosbeheer, maar ook omliggende agrariërs samenwerken.

Meer weten?
Klik dan hier (Waterschap Vechtstromen).